? اینجا زمان مرده
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
30 فروردین 1392

مردم اغلب بی انصاف بی منطق و خود محورند...
ولی
آنان را ببخش. 


اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند
ولی
مهربان باش. 


اگر موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت
ولی
موفق باش. 


اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند
ولی
شریف و درستکار باش.
 

آنچه در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند
ولی
سازنده باش.
 

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند
ولی
شادمان باش. 


نیکی های درونت را فراموش می کنند
ولی
نیکوکار باش.  


و در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان ( تو و خداوند ) است
نه میان ( تو و مردم ).
  

" کوروش کبیر ‬‏"